Iteanye le rona

Dintlha tsa ho iteanya le ba amehang ka kakaretso

Koketso Moeti
Nomoro ya Mohala wa thekeng: +27 (0) 82 583 5869

Imeili: info@localgovernmentaction.org

Hape, re latele ho Twitter @LGA_ZA le ho tobetsa ‘like’ ho re latela ho Facebook

Aterese ya bodulo

Unit 6/002, 5th floor
Braamfontein Centre
23 Jorissen Street
Braamfontein
2001

Aterese ya Ho romela melaetsa

SECTION27
PO Box 32361
Braamfontein
2017
South Africa