Tlaleha phano e fokolang ya ditshebeletso

Hopolang hore mmuso wa lehae o na le boikarabelo ba molao ho fana ka ditshebeletso tsena ditjhabeng. Sena ke seo le ka se etsang haeba le na le bothata:

  • tlalehang bothata;
  • botsang hore le ka lebella ho etswe eng;
  • kopang letsatsi leo le ka lebellang karabo ka lona;
  • hatisang lebitso la motho eo le buileng le yena le seo a se buileng.